ชนาวิน https://shanawin.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=10-11-2010&group=8&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=10-11-2010&group=8&gblog=36 https://shanawin.bloggang.com/rss <![CDATA[บินวันนี้เหนื่อยมาก ๆ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=10-11-2010&group=8&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=10-11-2010&group=8&gblog=36 Wed, 10 Nov 2010 22:19:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=07-05-2010&group=8&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=07-05-2010&group=8&gblog=28 https://shanawin.bloggang.com/rss <![CDATA[โยนิโสมนสิการ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=07-05-2010&group=8&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=07-05-2010&group=8&gblog=28 Fri, 07 May 2010 7:37:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=24-02-2010&group=8&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=24-02-2010&group=8&gblog=24 https://shanawin.bloggang.com/rss <![CDATA[เพียงครึ่งคืน...หอฯ...ทำผมเสียวถึง 2 ครั้ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=24-02-2010&group=8&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=24-02-2010&group=8&gblog=24 Wed, 24 Feb 2010 13:04:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=17-02-2010&group=8&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=17-02-2010&group=8&gblog=23 https://shanawin.bloggang.com/rss <![CDATA[ไทยประกันชีวิต ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=17-02-2010&group=8&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=17-02-2010&group=8&gblog=23 Wed, 17 Feb 2010 13:50:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=03-12-2008&group=8&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=03-12-2008&group=8&gblog=14 https://shanawin.bloggang.com/rss <![CDATA[ความฝันอันสูงสุด ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=03-12-2008&group=8&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=03-12-2008&group=8&gblog=14 Wed, 03 Dec 2008 9:44:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=28-11-2008&group=8&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=28-11-2008&group=8&gblog=11 https://shanawin.bloggang.com/rss <![CDATA[วีระบุรุษ ของชาติ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=28-11-2008&group=8&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=28-11-2008&group=8&gblog=11 Fri, 28 Nov 2008 9:45:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=14 https://shanawin.bloggang.com/rss <![CDATA[บทที่ 13 ความรู้สึกเล็กๆ ก่อนจากกัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=14 Tue, 04 Jan 2011 7:25:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=13 https://shanawin.bloggang.com/rss <![CDATA[บทที่ 12 การไปติวเพื่อสอบ แอร์ – สจ๊วต]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=13 Tue, 04 Jan 2011 10:37:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=12 https://shanawin.bloggang.com/rss <![CDATA[บทที่ 11 คำถามของคนอยากเป็นแอร์-สจ๊วต]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=12 Tue, 04 Jan 2011 10:34:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=11 https://shanawin.bloggang.com/rss <![CDATA[บทที่ 10 อยากเป็นแอร์สายการบินต่างชาติ ทำไงดี ???]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=11 Tue, 04 Jan 2011 10:28:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=10 https://shanawin.bloggang.com/rss <![CDATA[บทที่ 9 การคัดเลือกแอร์-สจ๊วต ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=10 Tue, 04 Jan 2011 10:27:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=22-09-2009&group=10&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=22-09-2009&group=10&gblog=2 https://shanawin.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมกัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=22-09-2009&group=10&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=22-09-2009&group=10&gblog=2 Tue, 22 Sep 2009 20:31:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=20-11-2008&group=8&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=20-11-2008&group=8&gblog=8 https://shanawin.bloggang.com/rss <![CDATA[การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=20-11-2008&group=8&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=20-11-2008&group=8&gblog=8 Thu, 20 Nov 2008 17:18:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=11-08-2008&group=8&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=11-08-2008&group=8&gblog=3 https://shanawin.bloggang.com/rss <![CDATA[นักรบกล้าแห่งค่ายนเรศวร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=11-08-2008&group=8&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=11-08-2008&group=8&gblog=3 Mon, 11 Aug 2008 9:57:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=9 https://shanawin.bloggang.com/rss <![CDATA[บทที่ 8 หลักการคัดเลือกบุคลากร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=9 Tue, 04 Jan 2011 10:24:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=8 https://shanawin.bloggang.com/rss <![CDATA[บทที่ 7 คนไทยมีอะไรที่ชนชาติอื่นไม่มี ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=8 Tue, 04 Jan 2011 10:21:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=7 https://shanawin.bloggang.com/rss <![CDATA[บทที่ 6 แอร์-สจ๊วต คือใครกัน ???]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=7 Tue, 04 Jan 2011 10:20:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=6 https://shanawin.bloggang.com/rss <![CDATA[บทที่ 5 แบบทดสอบความถนัดในงาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=6 Tue, 04 Jan 2011 10:17:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=5 https://shanawin.bloggang.com/rss <![CDATA[ บทที่ 4 แบบทดสอบบุคลิกภาพ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=5 Tue, 04 Jan 2011 10:14:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=4 https://shanawin.bloggang.com/rss <![CDATA[บทที่ 3 Who is the right person ???]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=4 Tue, 04 Jan 2011 10:12:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=3 https://shanawin.bloggang.com/rss <![CDATA[บทที่ 2 แอร์-สจ๊วต อาชีพแถวหน้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=3 Tue, 04 Jan 2011 10:43:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=2 https://shanawin.bloggang.com/rss <![CDATA[บทที่ 1 ใคร่ครวญให้รอบด้าน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=2 Tue, 04 Jan 2011 10:11:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=1 https://shanawin.bloggang.com/rss <![CDATA[ด้วยความปรารถนาดี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shanawin&month=04-01-2011&group=1&gblog=1 Tue, 04 Jan 2011 9:38:32 +0700